شرکت برتر
شرکت برتر

۱۰۰ شرکت برتر ایران معرفی شدند .

امروز در هجدهمین همایش ۱۰۰ شرکت برتر ایران که توسط سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود . ۱۰ شرکت پیشرو ایرانی معرفی شدند .

در هجدهمین همایش ۱۰۰ شرکت برتر ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۷۱.۳۴۰ میلیارد ریال سود قبل از کسر مالیات توانست رتبه اول سودآوری را از آن خود کند.
در این رتبه بندی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین با ۳۹.۵۳۸ میلیارد ریال سود در مقام دوم جای گرفت و گسترش نفت و گاز پارسیان، مخابرات ایران و ارتباطات سیار ایران هم به ترتیب با سود ۳۸.۳۱۸ میلیارد ریال، ۳۱.۸۴۳ میلیارد ریال و ۳۱.۴۶۱ میلیارد ریال در مقام های بعدی جای گرفتند.

شرکت پتروشیمی بندر امام؛ شرکت پتروشیمی مبین؛ بانک دی؛ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد؛بانک شهر؛ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس؛ شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان؛ شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی  سینا در این رده بندی در میان رتبه های برتر جای گرفتند.

در رده بندی پراکندگی استانی شرکت های برتر بر اساس ثبت شرکت استان های تهران، اصفهان و هرمزگان به ترتیب با ۳۷۲ ، ۲۸ و ۱۵ شرکت در رتبه های اول قرار گرفتند.

 

شرکت برتر
شرکت برتر

نتایج رتبه بندی ۱۰۰ شرکت برتر ایرانی به انتخاب سازمان مدیریت صنعتی چنین  است :

۹۳۲۳۱شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هولدینگ)۳۰۸۴۲۴.۷۲۵۶۱۱۷.۰
۹۳۰۲۲شرکت پالایش نفت اصفهان۳۰۲۳۸۱.۶۳۶۷۶۲۲.۵
۹۳۳۶۳بانک ملی ایران (هولدینگ)۲۹۴۵۸۲.۳۱۹۶۹۸۵.۷
۹۳۱۴شرکت پالایش نفت بندرعباس۲۶۴۹۰۹.۲۴۰۰۷۷۹.۴
۹۳۰۵۵شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (هولدینگ)۲۴۳۸۵۱.۲۲۱۰۳۹۴.۰
۹۳۳۹۶بانک پارسیان (هولدینگ)۲۱۹۲۴۴.۹۱۱۷۸۶۷.۱
۹۳۳۱۰۷شرکت ایران خودرو (هولدینگ)۲۱۶۳۹۴.۵۱۱۱۹۴۲.۲
۹۳۴۸شرکت پالایش نفت تهران۲۰۱۲۸۲.۴۲۳۶۶۸۹.۱
۹۳۷۹بانک ملت (هولدینگ)۱۹۲۹۵۱.۲۱۵۰۸۲۶.۰
۹۳۸۱۰بانک تجارت (هولدینگ)۱۴۹۴۰۰.۶۱۲۲۷۱۴.۱
۹۳۰۱۱۱۱بانک صادرات ایران (هولدینگ)۱۴۸۸۰۱.۲۱۱۱۷۷۱.۳
۹۳۹۲۱۱۲شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو – ساپکو۱۴۴۱۶۹.۸۷۳۹۳۷.۷
۹۳۶۱۹۱۳شرکت سایپا (هولدینگ)۱۲۲۹۷۵.۸۷۸۳۹۰.۷
۹۳۱۲۱۴شرکت فولاد مبارکه اصفهان (هولدینگ)۱۲۲۰۴۰.۵۱۱۱۳۵۳.۵
۹۳۱۴۱۵شرکت مخابرات ایران (هولدینگ)۱۱۷۸۰۱.۲۱۰۳۲۸۳.۰
۹۳۱۳۱۶شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (هولدینگ)۱۱۶۶۶۷.۶۱۰۹۲۹۵.۵
۹۳۳۲۰۱۷بانک پاسارگاد (هولدینگ)۱۱۳۱۲۹.۰۷۸۳۸۵.۴
۹۳۰۱۸۱۸شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (هولدینگ)۱۰۸۸۰۲.۳۸۰۰۳۸.۹
۹۳۱۶۱۹بانک مهر اقتصاد (هولدینگ)۱۰۸۶۶۱.۳۸۶۵۶۹.۶
۹۳۱۷۲۰شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (هولدینگ)۹۷۹۵۸.۹۸۱۸۶۵.۱
۹۳۲۲۳۲۱بانک قوامین۹۲۱۸۷.۷۶۲۹۰۶.۹
۹۳۰۲۲۲۲شرکت ارتباطات سیار ایران (هولدینگ)۸۳۹۲۱.۸۷۲۹۲۳.۶
۹۳۱۵۲۳شرکت پتروشیمی نوری (برزویه)۸۰۶۱۷.۵۱۰۰۸۵۳.۳
۹۳۱۲۳۶۲۴بانک آینده (هولدینگ)۷۳۸۳۹.۶۴۱۶۱۷.۳
۹۳۹۳۴۲۵بانک اقتصاد نوین (هولدینگ)۶۱۹۵۴.۸۴۵۰۵۶.۵
۹۳۲۲۸۲۶شرکت پتروشیمی بندر امام۶۱۷۸۵.۹۵۰۹۷۶.۳
۹۳۱۳۴۰۲۷بانک رفاه کارگران (هولدینگ)۶۱۵۴۷.۳۳۸۴۹۲.۴
۹۳۲۶۲۸شرکت گروه مپنا (هولدینگ)۶۰۷۶۹.۸۵۴۶۴۴.۴
۹۳۳۳۲۲۹بانک سامان (هولدینگ)۵۸۴۲۹.۵۴۸۹۸۷.۰
۹۳۱۳۱۳۰شرکت گروه گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات سینا (هولدینگ)۵۸۲۰۸.۵۴۹۰۷۳.۵
۹۳۲۳۳۳۱شرکت گسترش الکترونیک ایران (هولدینگ)۵۸۰۳۱.۹۴۸۹۸۳.۱
۹۳۳۰۳۲شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل۵۷۲۰۱.۳۴۹۲۶۲.۸
۹۳۵۳۸۳۳شرکت پتروشیمی پارس۵۵۰۷۸.۰۳۹۳۳۹.۹
۹۳۱۵۴۹۳۴بانک انصار (هولدینگ)۵۱۶۱۴.۶۲۷۱۴۸.۱
۹۳۲۹۳۵شرکت پتروشیمی مارون (هولدینگ)۴۹۱۸۸.۰۴۹۵۴۴.۹
۹۳-۱۱۲۵۳۶شرکت فولاد خوزستان (هولدینگ)۴۸۱۵۲.۱۵۵۲۹۶.۶
۹۳۳۵۳۷شرکت ملی صنایع مس ایران (هولدینگ)۴۷۷۷۱.۰۴۳۳۲۹.۹
۹۳-۱۱۲۷۳۸شرکت پتروشیمی جم (هولدینگ)۴۶۶۷۵.۴۵۱۱۰۶.۷
۹۳-۱۵۲۴۳۹شرکت پالایش نفت شیراز۴۶۰۶۷.۱۵۷۶۳۵.۰
۹۳۱۶۵۶۴۰بانک شهر (هولدینگ)۴۵۹۸۸.۸۲۱۷۳۳.۴
۹۳۳۹۴۱شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (هولدینگ)۴۵۷۳۳.۶۳۸۹۱۰.۷
۹۳۰۴۲۴۲شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (هولدینگ)۴۵۰۶۳.۶۳۶۹۷۹.۷
۹۳۳۷۴۳شرکت ذوب آهن اصفهان۴۳۱۲۶.۰۳۹۸۱۶.۳
۹۳۴۳۴۴شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (هولدینگ)۴۲۴۸۹.۵۳۳۹۸۰.۳
۹۳۶۵۱۴۵شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا۴۰۰۲۷.۸۲۷۰۷۰.۰
۹۳۴۴۴۶شرکت سرمایه گذاری ایران (هولدینگ)۳۹۳۷۷.۷۳۳۹۰۳.۰
۹۳۴۱۴۷شرکت پتروشیمی بوعلی سینا۳۵۰۸۴.۴۳۸۲۶۸.۶
۹۳۲۳۷۱۴۸شرکت پتروشیمی مبین۳۲۹۶۷.۲۱۵۷۲۲.۳
۹۳۱۵۰۴۹بانک سینا (هولدینگ)۳۲۵۰۲.۱۲۷۱۳۴.۲
۹۳۴۵۵۰بانک صنعت و معدن (هولدینگ)۲۹۸۱۸.۶۳۳۷۵۲.۹
۹۳۲۷۷۸۵۱شرکت اعتباری کوثر مرکزی۲۹۷۱۹.۸۱۴۱۴۳.۴
۹۳۲۵۴۵۲شرکت پتروشیمی زاگرس۲۹۱۱۳.۹۲۴۰۵۵.۴
۹۳۸۶۱۵۳شرکت پلیمر آریا ساسول۲۸۲۵۵.۳۱۹۳۱۷.۲
۹۳۴۶۵۴شرکت بازرگانی پتروشیمی (هولدینگ)۲۸۱۹۱.۶۳۲۵۸۵.۱
۹۳۱۲۶۷۵۵سازمان اتکا (هولدینگ)۲۷۶۴۴.۴۱۷۰۳۴.۹
۹۳۷۶۳۵۶بانک دی (هولدینگ)۲۷۶۴۱.۴۱۹۰۴۳.۳
۹۳۰۵۷۵۷شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (هولدینگ)۲۷۳۵۹.۸۲۰۸۹۳.۴
۹۳-۱۰۴۸۵۸شرکت پتروشیمی شازند (هولدینگ)۲۶۲۴۴.۲۲۹۱۴۵.۵
۹۳۵۲۵۹شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (هولدینگ)۲۵۵۵۶.۲۲۶۱۶۵.۵
۹۳-۱۳۴۷۶۰شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (هولدینگ)۲۵۴۲۱.۳۲۹۷۲۹.۳
۹۳۵۳۶۱شرکت کیسون (هولدینگ)۲۵۳۷۹.۷۲۴۲۵۳.۵
۹۳۰۶۲۶۲شرکت بیمه آسیا۲۵۰۲۴.۹۱۹۲۸۳.۹
۹۳۲۶۸۹۶۳شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا (هولدینگ)۲۳۱۷۴.۲۱۱۷۳۷.۱
۹۳۵۹۶۴شرکت داروپخش (هولدینگ)۲۳۱۳۷.۰۱۹۷۲۱.۶
۹۳-۱۰۵۵۶۵شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (هولدینگ)۲۲۴۳۵.۷۲۱۸۷۹.۴
۹۳۲۶۹۲۶۶شرکت صنایع تولیدی کروز۲۱۱۳۵.۳۱۱۱۷۲.۱
۹۳۲۶۹۶۷بانک کار آفرین (هولدینگ)۲۰۹۰۷.۴۱۵۸۶۷.۷
۹۳-۱۰۵۸۶۸شرکت نفت پاسارگاد (هولدینگ)۲۰۷۸۱.۹۲۰۳۰۴.۵
۹۳۳۷۲۶۹شرکت سرمایه گذاری شفادارو (هولدینگ)۱۹۷۲۱.۵۱۵۲۱۷.۱
۹۳۷۰شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (هولدینگ)۱۹۲۸۵.۹
۹۳۶۴۷۱شرکت پالایش نفت جی (هولدینگ)۱۸۹۳۲.۰۱۸۹۹۵.۳
۹۳۶۵۷۲شرکت نفت بهران (هولدینگ)۱۸۶۰۹.۰۱۸۴۲۵.۶
۹۳۱۳۸۶۷۳شرکت فولاد هرمزگان جنوب۱۸۴۲۶.۰۱۲۸۲۸.۶
۹۳۷۰۷۴شرکت دارویی برکت (هولدینگ)۱۸۲۸۸.۷۱۵۷۲۴.۵
۹۳۱۲۸۷۷۵شرکت بیمه دانا۱۷۷۹۳.۴۱۲۶۶۷.۹
۹۳۹۸۵۷۶شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران (هولدینگ)۱۷۴۸۹.۵۱۳۰۰۳.۷
۹۳-۱۷۶۰۷۷شرکت ملی انفورماتیک (هولدینگ)۱۷۴۶۲.۳۱۹۳۲۴.۸
۹۳۷۷۷۸شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (هولدینگ)۱۷۱۳۱.۰۱۴۲۰۹.۱
۹۳۱۹۹۸۷۹شرکت بیمه البرز۱۶۹۶۵.۱۱۰۵۶۳.۹
۹۳-۱۲۶۸۸۰شرکت سیمان فارس و خوزستان (هولدینگ)۱۶۹۵۰.۹۱۶۱۷۳.۴
۹۳۷۴۸۱شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (هولدینگ)۱۶۷۲۸.۹۱۴۷۰۸.۱
۹۳۷۹۸۲شرکت توزیع داروپخش۱۶۶۳۸.۷۱۴۰۲۳.۷
۹۳۷۶۸۳شرکت قاسم ایران۱۶۳۸۸.۶۱۴۲۸۴.۸
۹۳۴۸۸۸۴شرکت پارس دارو (هولدینگ)۱۶۱۳۳.۸۱۲۱۹۰.۸
۹۳-۱۹۶۶۸۵شرکت نفت سپاهان (هولدینگ)۱۵۸۱۱.۷۱۷۸۱۱.۶
۹۳۲۷۱۱۳۸۶شرکت گروه بهمن (هولدینگ)۱۵۱۶۷.۳۸۶۹۲.۸
۹۳۹۹۶۸۷شرکت پخش رازی۱۴۹۸۵.۹۱۰۷۱۰.۳
۹۳۳۶۱۲۴۸۸شرکت پتروشیمی فجر۱۴۷۶۱.۶۷۶۸۰.۹
۹۳۸۱۸۹شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم (هولدینگ)۱۴۴۶۵.۷۱۳۵۵۶.۱
۹۳۸۴۹۰شرکت نفت ایرانول (هولدینگ)۱۴۱۲۷.۵۱۳۰۸۸.۴
۹۳۱۱۱۰۲۹۱شرکت به پخش (هولدینگ)۱۳۹۳۷.۲۱۰۰۵۰.۰
۹۳۹۱۹۲شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (هولدینگ)۱۳۷۹۰.۹۱۱۱۷۵.۷
۹۳۱۹۴۹۳شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (هولدینگ)۱۳۷۴۸.۴۱۰۸۷۹.۹
۹۳۲۹۱۲۳۹۴شرکت اعتباری عسکریه (هولدینگ)۱۳۵۶۴.۲۷۶۹۵.۰
۹۳۱۱۱۰۶۹۵شرکت بیمه پارسیان (هولدینگ)۱۳۳۰۳.۴۹۰۸۹.۳
۹۳-۲۱۷۵۹۶شرکت پتروشیمی خارگ۱۳۲۶۹.۹۱۴۳۰۰.۱
۹۳۳۰۱۲۷۹۷بانک گردشگری۱۳۲۳۲.۹۷۵۰۸.۱
۹۳۶۱۰۴۹۸شرکت پخش هجرت۱۳۰۹۹.۱۹۸۴۳.۴
۹۳۹۰۹۹شرکت مجتمع فولاد خراسان (هولدینگ)۱۳۰۶۹.۲۱۱۶۹۲.۶
۹۳۹۳۱۰۰شرکت فولاد اکسین خوزستان۱۲۹۳۵.۶۱۱۰۰۷.۷

در رده بندی اعلام شده از سوی سازمان مدیریت صنعتی بانک های ملی، صادرات، تجارت، پارسیان به ترتیب با ۱.۴۴۷.۵۰۵ میلیارد ریال، ۱.۱۲۵.۳۸۱ میلیارد ریال، ۹۵۶.۲۳۷ میلیارد ریال و ۵۶۱.۲۶۶ میلیارد ریال در رتبه های دوم تا پنجم قرار گرفتند.

در فهرست ۵ شرکت برتر در زمینه اشتغال زایی بانک ملی با  ۵۶.۵۷۶ نفر استخدام شده، ایران خودرو با ۵۲.۱۸۶ نفر و سایپا با ۳۹.۳۲۶ نفر بهترین بازار کار را ایجاد کردند. بانک صادرات و بانک ملت نیز با ۳۲.۳۴۴ و ۲۸.۸۲۹ نفر نیروی شاغل در رده های بعدی قرار گرفتند تا بانکی ها به عنوان بهترین جایگاه برای جذب نیروهای شاغل انتخاب شوند.

رده بندی استان ها بر اساس تعداد شرکت های برتر به شرح جدول زیر می باشد:

شرکت برتر ۲
شرکت برتر

با بهترین امید ها برای تمام شرکت های ایرانی …مدیران ایران www.modiriran.ir

همچنین ببینید

ماهیت دقیق تحریم های جدید آمریکا

 تحریم های جدید آمریکا دکتر محمد حسین ادیب – ماهیت دقیق تحریم های جدید آمریکا …

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.