رهبری

چرا رهبران خوب در شما احساس امنیت ایجاد می کنند؟ + دانلود فیلم

رهبران خوب

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چرا رهبران خوب در شما احساس امنیت ایجاد می کنند؟ چه چیز یک رهبر بزرگ را می سازد؟ سیمون سینک، تئوریسین مدیریت پیشنهاد می کند …

ادامه نوشته »

برای تبدیل شدن به یک رهبر بزرگ چه چیزی لازم است?

برای تبدیل شدن به یک رهبر بزرگ چه چیزی لازم است؟ بسیاری از ما تصوری از یک ابرقهرمان خیلی با هوش را در ذهن داریم که می ایستد و فرمان میدهد و از پیروانش محافظت  …

ادامه نوشته »

رهبری اعتماد آفرین

رهبران با اجرای چهار اصل عمده ، به افراد خود باخته ، گروههای ایستا و بی تحرک و سازمانهای کند و تنبل ، نیرو و انرژی می دهند : باور خود به انسان ها و …

ادامه نوشته »