رهبری

ویژگی های لازم اولیه برای یک مدیر موفق

ویژگی های مدیر موفق

میتوان به طور خلاصه ویژگی های لازم اولیه برای یک مدیر موفق را اینگونه بیان کرد : توانایی درک اهمیت رویدادها را داشته باشد، بدون اینکه تحت تأثیر آرا و عقاید اطراف خود قرار بگیرد …

ادامه نوشته »

چرا رهبران خوب در شما احساس امنیت ایجاد می کنند؟ + دانلود فیلم

رهبران خوب

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چرا رهبران خوب در شما احساس امنیت ایجاد می کنند؟ چه چیز یک رهبر بزرگ را می سازد؟ سیمون سینک، تئوریسین مدیریت پیشنهاد می کند …

ادامه نوشته »

برای تبدیل شدن به یک رهبر بزرگ چه چیزی لازم است?

برای تبدیل شدن به یک رهبر بزرگ چه چیزی لازم است؟ بسیاری از ما تصوری از یک ابرقهرمان خیلی با هوش را در ذهن داریم که می ایستد و فرمان میدهد و از پیروانش محافظت  …

ادامه نوشته »

رهبری اعتماد آفرین

رهبران با اجرای چهار اصل عمده ، به افراد خود باخته ، گروههای ایستا و بی تحرک و سازمانهای کند و تنبل ، نیرو و انرژی می دهند : باور خود به انسان ها و …

ادامه نوشته »