تفکر سیستمی

محصولات در حوزه تفکر و برنامه ریزی

تفکر و برنامه ریزی

محصولات زیر در بخش تفکر و برنامه ریزی فروشگاه قرار گرفته است. اگر تمایل دارید در این حوزه به دانش خود بیفزایید، می توانید از محصولات زیر دیدن نمایید. همه محصولات حوزه تفکر و برنامه …

ادامه نوشته »

تفکر سیستمی چیست ؟

تفکر سیستمی نوعی نگاه به جهان هستی و پدیده‌های آن است. این شیوه تفکر، روش‌شناسی مؤثری را برای سیستم‌های اجتماعی- فرهنگی در محیط آکنده از آشفتگی و پیچیدگی ارائه می‌دهد. در تفکر سیستمی، صرفاٌ به …

ادامه نوشته »

نظریه سیستمی (General System Theory) چیست؟

نظریه سیستمی از جمله رهیافت های سیستمی و اقتضایی به مدیریت محسوب می شود و مبتنی بر این تفکر است که باید سازمان را به منزله یک کل نظام یافته در نظر گرفت. بر مبنای …

ادامه نوشته »

استاد مهربان و رویکرد سیستمی +دانلود فایل صوتی مقاله

استاد مهربان و رویکرد سیستمی ، داستانی واقعی است که نمونه های دیگر آن را در جاهای دیگر هم می توان به وفور مشاهده کرد : دوستی دارم که استاد ورزش‌های رزمی است و در …

ادامه نوشته »

بدون تفکر سیستمی نابود خواهیم شد

شنیدن نظرات کارشناسان در مورد مساله ی بحران آب حتی وقتی در تلویزیون صحبت می کنند سخت نگران کننده است .همه از بحرانی جدی و عمیق صحبت می کنند . بحرانی که حتی با بارش …

ادامه نوشته »