مفاهیم مدیریتی

استراتژی های قیمت گذاری

استراتژی قیمت گذاری

استراتژی قیمت گذاری در بازاریابی، هر حرفی که می زنیم، هزینه است. در واقع، قیافه ی بازاریاب ها اغلب یاد آور هزینه زایی ست و باید بدانیم که آدم ها از هزینه زایی دل خوشی …

ادامه نوشته »

ادهوکراسی ( Ad – hoc ) چیست ؟

ادهوکراسی

ادهوکراسی  ( Ad –  hoc ) توانمندسازی رهبری تعریف توانمندسازی رهبری، مشابه حرکت به سوی تحقق هدف است. در سازمان های توانمند رهبری می تواند بر اساس شرایط محیطی، نیازها و استعدادها از یک فرد …

ادامه نوشته »

تئوری سیستم مدیریت چیست ؟

تئوری سیستم

تئوری سیستم مدیریت در طی ده سال گذشته، رویه خاصی زیر عنوان « تئوری سیستم » برای بررسی های سازمانی متداول گردیده است، که می تواند به عنوان پایه و مبنایی برای به هم پیوستن …

ادامه نوشته »

روند تکامل مدیریت

تکامل مدیریت

روند تکامل مدیریت مطالعه ی سیر تکامل مدیریت از گذشته تا کنون نشان دهنده روند تغییر نوع تفکر بشر است. روزی پول و ثروت حرف اول و آخر را میزد. اما امروزه فکر و اندیشه. …

ادامه نوشته »

مدیریت چریکی چیست ؟

مدیریت چریکی همیشه به دانشجویان عزیز توصیه می کنم در فراگیری علوم انسانی، توجه تان به درک فلسفه و مفهوم موضوع باشد و خودتان را اسیر کلمات و اعداد نکنید. با همین نگاه، من مدیریت …

ادامه نوشته »

اهرم سازی چیست؟

اهرم سازی

اهرم سازی چیست؟ به زبان ساده « اهرم سازی » عبارت است از بیشترین استفاده از کمترین دارایی. فردی که پول خود را در بانک پس انداز می کند هیچگونه اهرم سازی» انجام نمی دهد. …

ادامه نوشته »

مدیریت استراتژیک منابع انسانی چیست ؟

استراتژیک منابع انسانی

تعریف مدیریت استراتژیک منابع انسانی مدیریت استراتژیک منابع انسانی، مقاصد و طرح های سازمان را درمورد این موضوع که چگونه اهداف کسب و کار از طریق کارکنان تحقق یابند، تعریف می کند و خود مبتنی …

ادامه نوشته »

جنبه های هوش مالی کدامند؟

هوشیاری مالی در مقایسه با هوش مالی پنج جنبه هوش مالی پنج نوع هوش مالی پایه وجود دارد که عبارتند از: هوش مالی شماره ۱: کسب پول بیشتر. هوش مالی شماره ۲: حفاظت از پول. …

ادامه نوشته »

هوش مالی چیست ؟

هوش مالی

وقتی پنج ساله بودم برای یک عمل جراحی فوری، به سرعت به بیمارستان انتقال داده شدم. تا آنجا که می دانم عفونت شدیدی در گوش هایم داشتم که از وخیم شدن آبله مرغان ایجاد شده …

ادامه نوشته »

وسواس کیفیت چیست ؟

وسواس کیفیت راز موفقیت شرکت داشتن وسواس برای نوآوری و کیفیت در همه زمینه ها بود. مدیران آن در حوزه شش سیگما، تولید اقتصادی و تمامی روشهای جدید مدیریت فرایند، کمربند مشکی داشتند. هیچ روشی …

ادامه نوشته »