مفاهیم مدیریتی

اهرم سازی چیست؟

اهرم سازی

اهرم سازی چیست؟ به زبان ساده « اهرم سازی » عبارت است از بیشترین استفاده از کمترین دارایی. فردی که پول خود را در بانک پس انداز می کند هیچگونه اهرم سازی» انجام نمی دهد. …

ادامه نوشته »

مدیریت استراتژیک منابع انسانی چیست ؟

استراتژیک منابع انسانی

تعریف مدیریت استراتژیک منابع انسانی مدیریت استراتژیک منابع انسانی، مقاصد و طرح های سازمان را درمورد این موضوع که چگونه اهداف کسب و کار از طریق کارکنان تحقق یابند، تعریف می کند و خود مبتنی …

ادامه نوشته »

جنبه های هوش مالی کدامند؟

هوشیاری مالی در مقایسه با هوش مالی پنج جنبه هوش مالی پنج نوع هوش مالی پایه وجود دارد که عبارتند از: هوش مالی شماره ۱: کسب پول بیشتر. هوش مالی شماره ۲: حفاظت از پول. …

ادامه نوشته »

هوش مالی چیست ؟

هوش مالی

وقتی پنج ساله بودم برای یک عمل جراحی فوری، به سرعت به بیمارستان انتقال داده شدم. تا آنجا که می دانم عفونت شدیدی در گوش هایم داشتم که از وخیم شدن آبله مرغان ایجاد شده …

ادامه نوشته »

وسواس کیفیت چیست ؟

وسواس کیفیت راز موفقیت شرکت داشتن وسواس برای نوآوری و کیفیت در همه زمینه ها بود. مدیران آن در حوزه شش سیگما، تولید اقتصادی و تمامی روشهای جدید مدیریت فرایند، کمربند مشکی داشتند. هیچ روشی …

ادامه نوشته »

دوقطبی شدن برند ها چیست؟

دوقطبی شدن برند های بزرگ پیتر فیسک، فیزیکدان هسته ای، پس از سالها مطالعه و کار در حوزه ی مارکتینگ، کتاب پرورش نبوغ بازاریابی را نوشت. این اندیشمند بزرگ کوشیده است مفاهیم و استعاره های …

ادامه نوشته »

مدیریت اعتراض

مدیریت اعتراض : دوست یا دشمن؟ اگر فقط مشتریانم دست از اعتراضات خود بر می داشتند، فروش، بسیار آسان تر می شد . بی شک این اظهارات، بازتاب دهنده افکار بسیاری از نمایندگان فروش، به …

ادامه نوشته »

برون سپاری چیست؟

برون سپاری

برون سپاری چیست؟ در عمده ترین شکل خود اشاره به خرید محصول و خدماتی دارد که قبلا در داخل شرکت ساخته یا فراهم می شده است. اما این تفکر در شرکت های گوناگون مشاهده می …

ادامه نوشته »

هفت قانون بقا کدامند ؟

هفت قانون بقا

هفت قانون بقا شرکتهای تازه تاسیس، به ویژه شرکتهای نوپای فناوری پیشرفته ای که در میان اقتصادهای ضعیف در حال دست و پا زدنند، باید برای بقا و رشد خود هفت عامل کلیدی را با …

ادامه نوشته »

مهندسی مجدد چیست ؟

مهندسی مجدد مهندسی مجدد ، ایده بزرگ در کسب و کار در اوایل دهه ۱۹۹۰ بود. از میان طرفداران عمده آن می توان به جیمز چمپی” مؤسس همکار شرکت مشاوره ای سی اس سی ایندکس، …

ادامه نوشته »