مفاهیم مدیریتی

فرصت یابی چیست ؟

فرصت یابی

فرصت چیست ؟ فرصت برقراری شرایط خاصی است که در آن منفعت بالقوه ای وجود دارد. این امر با فراهم شدن عولمل بروز منفعت به طور ناقص رخ می دهد، به نحوی که کامل کردن …

ادامه نوشته »

تعریف و محتوای استراتژی سازمان چیست؟

استراتژی

استراتژی را به اعتبار معنی کلمه می توان ” سوق دادن، گسیل داشتن، فرستادن، بردن و پاییدن” بیان داشت. گمان می رود این کلمه عطف به دانش و هنر یک ژنرال قدیمی یونانی به نام …

ادامه نوشته »

علل رواج بازخورد ۳۶۰ درجه

modiriran.ir

ارزیابی چند منبعی در سال ۱۹۸۰ در سازمان ها رواج یافت و به عنوان یک ابزار توسعه، به طور گسترده استفاده شد. ارزیابی پایین به بالا و ارزیابی همکاران در ۱۹۸۰ مورد توجه قرار گرفته …

ادامه نوشته »

بازخورد ۳۶۰ درجه ( ۳۶۰ Degree Feedback ) چیست ؟

360 Degree Feedback

بازخورد ۳۶۰ درجه یک روش مناسبی در زمینه توسعه کیفیت رهبری و مدیریت توسعه است. این فرایند سیکل کاملی است که خلاصه بازخوردی از همه افراد از جمله سرپرستان، زیردستان و همکاران در مورد حنبه …

ادامه نوشته »

اهداف مدیریت اجرایی ( MBA ) چیست ؟

mba

مجموعه مدیریت اجرایی با هدف پرورش مدیرانی کارآمد و توانمند که قابلیت ارتقای مستمر بهره وری سازمانی را داشته باشند، طرح ریزی شده و در جمع گزینه های موجود برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی …

ادامه نوشته »

فناوری اطلاعات چیست ؟

it

فناوری اطلاعات تکنولوژی است که برای زخیره، بازیابی، انتقال و پردازش اطلاعات استفاده می شود. امروزه ساز متن ها و موسسات از تکنولوژی اطلاعات استفاده می کنند تا با بهره گیری از ذخیره، بازیابی ، …

ادامه نوشته »

اصل پارتو چیست ؟

اصل پارتو یا قانون ۲۰-۸۰ بیان می کند ۲۰ درصد از عوامل، ۸۰ درصد مسائل را می آفریند و ۸۰ درصد از عوامل سبب ۲۰ درصد از ۲۰ درصد مسایل هستند . این موضوع که …

ادامه نوشته »

سیستم های اطلاعات مدیریت (Management Information systems) چیست؟

MIS یا سیستم های اطلاعات مدیریت (Management Information systems) ، به مطالعه سیستم های اطلاعاتی در سازمان می پردازد. سیستم اطلاعاتی، سیستمی متشکل از شبکه ای از کانال های ارتباطی است که در سازمان مورد …

ادامه نوشته »

مدیریت ارتباط با مشتری CRM ) Customer Relation Management ) چیست ؟

crm

اهداف : افزایش درآمد حاصل از فروش افزایش میزان موفقیت در روابط مشتریان افزایش سود افزایش میزان رضایت مشتریان صرفه جویی در هزینه های اداری و بازاریابی و فروش بهبود فرایند ارتباط با مشتریان واقعی …

ادامه نوشته »

ایزو (ISO) چیست ؟

iso

سازمان جهانی استاندارد ایزو (ISO) یک سازمان بین المللی تخصصی جهت تدوین استاندارد های بین المللی است که در حاضر از مجموعه سازمان های استاندارد ملی حدود ۱۳۰ کشور جهان تشکیل شده است . ایزو …

ادامه نوشته »