مفاهیم مدیریتی بایگانی - صفحه 9 از 11 - مدیران ایران

مفاهیم مدیریتی

شبکه مدیریت سه بعدی ( ریدینگ ) چیست ؟

اصل شبکه مدیریت سه بعدی از سوی ریدینگ ارائه گردیده است و در واقع توسعه شبکه مدیریت است.در این تئوری مسئله موقعیت مطرح گشته و سبک های موثر و اثر بخش ، سبک هایی قلمداد …

ادامه نوشته »

سرمایه اجتماعی چیست ؟

سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی را می توان تأثیر اقتصادی مؤلفه های فرهنگی یک سیستم اجتماعی دانست که در آن زیرمؤلفه هایی نظیر اعتماد، مشارکت داوطلبانه، هنجارهای حرفه ای، پاسخگویی و موارد مشابه باعث می شوند تا هزینه …

ادامه نوشته »

برنامه ریزی منابع سازمانی (Enterprise Resource Planing) چیست؟

جهانی شدن رقابت سازمان ها و شرکت ها جهت عرضه محصولات و خدمات خود، آن ها را ناگزیر به پیوستن به بازارهای جهانی کرده است. یکی از ابزارهای مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات که نقش …

ادامه نوشته »

نظریه شخصیت و سازمان (Personality and Organization Theory)چیست ؟

نظریه شخصیت و سازمان از جمله رهیافت های منابع انسانی به مدیریت است. مجموعه آثار کریس آرجریس نمایانگر آن است که وی همانند مزلو و مک گریگور بر این باور بودند که انسان یک کل …

ادامه نوشته »

سازمانهای بوفالویی و غازی چیست ؟

سازمانهای بوفالویی و غازی : جین بلاسکو در مراسم ترحیم یکی از دوستان نزدیک خود حضور یافته است. دوستش در اثر حادثه رانندگی در جاده ای که به اطراف کار و مدیریت شرکتش در آن …

ادامه نوشته »

استراتژی متمایز ساختن محصول یا خدمت چیست؟

استراتژی متمایز ساختن محصول منظور از این استراتژی این است که محصولات و یا خدماتی عرضه شود که در صنعت مورد نظر به عنوان محصول یا خدمتی منحصر به فرد تلقی گردد و به مشتریانی …

ادامه نوشته »

تفاوت استراتژی و تاکتیک چیست؟

تفاوت استراتژی و تاکتیک در این است که استراتژی، تصمیمات کلی در زمینه ی اختصاص دادن منابع مؤسسه برای تحقق اهداف مؤسسه است، در حالیکه تاکتیک در رابطه با به حرکت درآوردن این منابع، یعنی …

ادامه نوشته »

بازاریابی کروی چیست؟

مفهوم بازاریابی کروی از رویکرد عمودی و رو به پایین برخوردار است و به سطوح متوالی و منفرد میان عاملین مستقیم و یا غیر مستقیم در کانال های بازاریابی اشاره دارد. علاوه بر آن کاربرد …

ادامه نوشته »

نظریه سیستمی (General System Theory) چیست؟

نظریه تفکر سیستمی از جمله رهیافت های سیستمی و اقتضایی به مدیریت محسوب می شود و مبتنی بر این تفکر است که باید سازمان را به منزله یک کل نظام یافته در نظر گرفت. بر …

ادامه نوشته »

سیاست (Policy) چیست ؟

سیاست یک سری اصول و قواعد است که راه را برای مدیران در اتخاذ تصمیم نشان میدهد. کلمه لاتین سیاست (policy) ریشه کهن یونانی دارد. به اعتبار معنی کلمه (مراقبت از یک کار را سیاست …

ادامه نوشته »