چطور عضو باشگاه شوم؟

اگر شرایط عضویت در باشگاه را دارید و می خواهید با یک جمع فوق العاده از مدیران حرفه ای، ارتباط برقرار کنید، کافیست اطلاعات را تکمیل بفرمایید :

اطلاعات بیشتر

مزایای باشگاه مدیران چیست؟

شما با پرداخت هزینه ای اندک، از مزایایی فوق العاده برخوردار خواهید شد که اولین آنها، حضور در یک جمع حرفه ای از مدیران با تجربه ایرانی است ...

اطلاعات بیشتر

باشگاه مدیران ایران چیست؟

باشگاه مدیران ایران، فضایی است دوستانه برای گسترش شبکه  های حرفه ای و انتقال تجارب موثر بین مدیران کسب و کارهای مختلف.

اطلاعات بیشتر


آخرین رویداد باشگاه:
نشست خرداد باشگاه مدیران ایران

یک یکشنبه آخر ماه دوست داشتنی دیگر رسید و  اعضای باشگاه مدیران ایران یکشنبه 26 خرداد بازهم فرصت خواهند داشت تا در کنارهم گپ و گفتی داشته باشند .

مثل همیشه شما می توانید از قبل لیست مهمان های برنامه را مشاهده کنید و با پیشنهاد یا برنامه ریزی خوب در این نشست شرکت فرمایید.
+