نشست دی ماه - ویژه مدیران استان البرز

نشست های ماهیانه باشگاه مدیران ایران تا کنون به شکل پیوسته در تهران برگزار شده است و این برنامه اولین نشست در استانهای دیگر است و امیدواریم سرآغازی باشد برای نشست های باشگاه در استانهای مختلف.

مدیران استان البرز در این نشست ضمن آشنایی بیشتر باهم، گفتگو هایی درمورد فرصت هایی که می توانند باهم تبادل کنند، خواهند داشت .


در این برنامه مدیران کسب و کارهای مختلف از استان البرز باهم بیشتر آشنا می شوند. از دغدغه هایشان می گویند و از آنچه می توانند برای سایرین انجام دهند تا همگی باهم و در پایان جلسه، حس بهتری داشته باشیم.

این بار، مهمان ویژه ی باشگاه، جناب آقای علی حاج کاظم  (رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر کرج) هستند.
بعد از معرفی همه حضار، جناب آقای حاج کاظم از تجربیاتشان برایمان می گویند و بعد، جناب آقای مالکی نژاد، در مورد نوآوری جدیدشان صحبت خواهند کرد.

شام را مهمان یکی از اعضای خوب باشگاه خواهیم بود و امیدواریم این جلسات شروع جلسات موثری برای شبکه سازی و ارتباط موثر بین مدیران اندیشمند استان البرز باشد.

ضمن احترام برای همه ی شما خوبان ، اجازه می خواهیم که در این نشست فقط میزبان مدیرانی باشیم که محل کار یا زندگی شان در استان البرز است.

زمان برگزاری این برنامه هنوز قطعی نشده است.


+