گزارش نشست تیر 98

در آخرین یکشنبه تیر ماه هم همچون تمام آخرین یکشنبه های زیبای دیگر دور هم جمع شدیم و اینبار هم ساعاتی عالی را با مدیرانی از کسب و کارهای مختلف گذراندیم.

این ماه شبکه سازی را به شکلی متفاوت تر با قدم زدن در باغ فردوس و خیابان ولی عصر، آغاز کردیم .


این که هر نشست و جلسه برای هدف بزرگی تشکیل بشود، خوب است؛ اما خوب تر این است که بعد از جلسه هم، همه راضی باشند و احساس خوبی از وقتی که گذاشتند، داشته باشند.

و این، هدفی است که ما در جلسات باشگاه به دنبال آنیم و سعی می کنیم برنامه هامون متفاوت از هم باشند و حس تازگی داشته باشند.

با هم گزارش تصویری این نشست را ببنیم:

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران
اگر سوالی دارید، می توانید همینجا مطرح کنید :
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک : نظر ، پیشنهاد یا سوال شما :

+