فرم ثبت نام در باشگاه مدیران ایران


اطلاعات کاملتر در مورد ثبت نام در باشگاه مدیران ایرانجنسیت: آقا - خانم
نام:
نام خانوادگی:
متولد: / /

*پست الکترونیک: *کلمه عبور دلخواه:
*شماره همراه:
عکس پرسنلی با سایز کمتر از 100 کیلوبایت:

نام سازمان / شرکت:
دسته شغلی شما:

سمت سازمانی شما:
استان محل اقامت:

آدرس و کدپسستی:
برای آشنایی اعضای باشگاه با شما، خودتان را در یک خط معرفی نمایید:


+