تصاویر چهارمین نشست مدیران ایران

در چهارمین نشست مدیران ایران، میزبان دو کارآفرین ایرانی از دو صنعت کاملاً متفاوت بودیم :

سرکارخانم فاطمه دانشور، کارآفرین عرصه معدن و مدیر بنیاد خیریه مهرآفرین
جناب آقای سیدحسین میرقلمی، مدیر و موسس پیتزا پرپروک

دوستان شرکت کننده در این برنامه، علاوه بر ارتباط با یکدیگر و شبکه سازی، سوالاتشان را نیز از دو مهمان برنامه پرسیدند.
این برنامه بصورت آنلاین نیز پخش می شد و کسانی که امکان حضور در برنامه را نداشتند، بصورت اینترنتی شاهد برنامه بودند.

این برنامه در تاریخ 24 مرداد 91 برگزار شد.


حامیان این برنامه :

    پیشگامان

 

+