راه اندازی کانال باشگاه مدیران ایران

با پیشنهاد اعضای خوب باشگاه مدیران ایران ، کانال باشگاه مدیران ایران با خبر اطلاع رسانی اخبار ویژه باشگاه مدیران راه اندازی شد.

آدرس کانال باشگاه مدیران ایران : https://telegram.me/bashgahemodiran

اگر سوالی دارید، می توانید همینجا مطرح کنید :
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک : نظر ، پیشنهاد یا سوال شما :


+