پینتبال مدیران - آبان 95

23 آبان 95 ، بازی پینتبال با حضور دوستان و اعضای باشگاه مدیران ایران برگزار شد.
این بازی فوق العاده، از زوایای مختلفی قابل بررسی است. ضمن اینکه پرتحرک است، یک بازی فکری نیز به حساب می آید.
ولی از همه اینها مهمتر، تاثیری بود که در ارتباطات افراد گذاشت ... دوستانی که قبل از بازی با هم غریبه بودند، بعد از بازی همدیگر را با نام کوچک صدا می کردند !
قرار بود تعداد بیشتری از دوستان در این برنامه شرکت کنند ولی به دلایل مختلف، هر کدام اطلاع دادند که نمی توانند بیایند، ولی با همین تعداد کم، تقریباً 2 قرار کاری هم گذاشته شد !!

اگر سوالی دارید، می توانید همینجا مطرح کنید :
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک : نظر ، پیشنهاد یا سوال شما :


+