نشست ماهیانه بهمن 95

نشست ماهیانه بهمن 95 باشگاه مدیران ایران ، در وزارت ورزش و جوانان و به میزبانی معاون محترم وزیر، در روز چهارشنبه 20 بهمن 95 برگزار شد.

ترافیک آخر سال از یک طرف و ساعت پیک ترافیک خیابان آفریقا، باعث شد نتوانیم دوستان بیشتری را در این نشست ببینیم ..
ولی در عوض، عمق ارتباطات به لحاظ تعداد کمتر حضار، بالاتر بود و شاهد برقراری ارتباطات خوب و مهمی بودیم.

اطلاعات بیشتر در مورد نشست بهمن 95 باشگاه + شرکت کنندگان


تصاویر، کمی قبل از شروع جلسه تا عکس دسته جمعی و ... :
------------------------- نظرات شما ------------------------
بهروز رضایی پور :
سلام سئوالی که مدت ها ذهن مرا مشغول نموده اینکه جرا جامعه ما به سختی پذیرای تغییر وتحولات صنعتی-اجتماعی واقتصادی است فرصت های بزرگی را از دست داده ایم وهنوز هم درفرصت سوزی اولیم؟


اگر سوالی دارید، می توانید همینجا مطرح کنید :
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک : نظر ، پیشنهاد یا سوال شما :


+