نشست ماهیانه اردیبهشت 96

اولین نشست اعضای محترم باشگاه مدیران ایران در سال 96، در تاریخ 24 اردیبهشت 96 و در یکی از باغ-رستوران های تهران برگزار شد.
طبق سنت باشگاه، ابتدا دوستان شرکت کننده خودشان را بطور مختصر معرفی نمودند.
بعد، مهمان صحبتهای جناب آقای فرنیان، از اعضای خوب باشگاه بودیم.
شبکه سازی اعضا سر میزهای شام هم ادامه داشت و ارتباطات صمیمانه و خوبی بین دوستان شرکت کننده شکل گرفت.

لیست شرکت کنندگان این برنامه از اینجا قابل مشاهده است و در ادامه، بعضی از تصاویر این نشست را با هم می بینیم :


جناب آقایان امین پور و فرنیان:

جناب آقای محمدناصر معتمدی:

جناب آقای حسین گائینی:

جناب آقای امیررضا کشاورز:

جناب آقای افشین محمد:

جناب آقای مهدی عباسی:

جناب آقای احمدرضا فاضلی:

جناب آقای رضا شاکری:

جناب آقای رضا مجاوری:

جناب آقای بهنام صفائیان پور:

جناب آقای علی رقابی:

جناب آقای دکتر علی شاه حسینی:

سرکار خانم مفاخری و جناب آقای علیرضا صفاری:

جناب آقای رامین زارعی:

 
اگر سوالی دارید، می توانید همینجا مطرح کنید :
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک : نظر ، پیشنهاد یا سوال شما :


+