دانلود فیلم کامل شبکه سازی حرفه ای

یکی از اصلی ترین اهداف باشگاه مدیران ایران، تسهیل برقراری ارتباطات کاری و شبکه سازی حرفه ای بین اعضای محترم است.
گاهی سوال می شود که مفهوم شبکه سازی حرفه ای چیست و چطور باید شبکه سازی کرد ؟

دکتر ندا مفاخری، در یک دوره آموزشی به نکات مهمی در این رابطه پرداخته است و شما می توانید فیلم کامل آن را مشاهده و یا دانلود بفرمایید :


لینک مشاهده و دانلود فیلم کامل دوره شبکه سازی حرفه ای
اگر سوالی دارید، می توانید همینجا مطرح کنید :
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک : نظر ، پیشنهاد یا سوال شما :


+