تصاویر نشست اول مدیران ایران

این برنامه، در تاریخ 23 شهریور 90 و در سازمان مدیریت صنعتی، برگزار شد.

در بخش اول، استاد پرویز درگی، دکتر فرزاد مقدم و مهندس بختایی به بیان مطالب پرداختند.
و در بخش دوم برنامه، میزگردی با حضور آقای مهندس حائری (روزنامه همشهری) ، دکتر بوترابی (سایت پرشین بلاگ) ، آقای ناطقی (شبکه 20) و آقای کیا (کارشناس رسانه) برگزار شد.

در آنتراک و بعد از پایان برنامه نیز فرصتهای خوبی برای برقراری ارتباط بین شرکت کنندگان، فراهم شد.


 

+