تصاویر دومین نشست مدیران ایران

در این برنامه، پای صحبت اساتید، آقایان دکتر الله وردی نیک، دکتر صنعتی و دکتر خلج نشستیم و از تجربیاتشان در مورد کسب و کارهای ایرانی بهره مند شدیم.
سخنرانان این برنامه، فقط به بیان کیس استادی ها پرداختند .

این برنامه در تاریخ 17 بهمن 90 برگزار شد.


+