جامعه مجازی مدیران ایران ، گروهی اینترنتی متشکل از هزاران مدیر توانا و علاقمند به یادگیری مباحث مدیریتی می باشد .
بطور متوسط 2 یا 3 ایمیل مرتبط با مدیریت بصورت روزانه برای اعضای محترم ارسال می شود و همه این خدمات رایگان می باشد .
برای عضویت در جامعه مجازی مدیران ایران می توانید ایمیل خودتان را وارد نمایید و از مطالب ارزشمند مدیریتی بهره مند شوید .

Email:

آدرس اصلی گروه