رادیو مدیران - مدیران ایران

رادیو مدیران ایران

info@modiriran.ir

02144841991

modiriran.ir

گفتگو های دکتر شاهین شاکری با رادیو اقتصاد

 

دکتر شاهین شاکری

 

مربی توسعه فردی و سازمانی  – مشاور استارتآپ ها  – رییس هیئت مدیره  مجموعه مدیران ایران

 

فایل های صوتی آموزشی

دکتر ندا مفاخری

دکترای حرفه ای مدیریت – کوچ ( مربی ) بین المللی – مشاور مدیریت و مدرس کارآفرینی

مدیرعامل مجموعه مدیران ایران

فایل های صوتی آموزشی

فایل های آموزشی منتخب با موضوعات متنوع

مدیران ایران

عکس نوشته های مدیریتی