بایگانی برچسب: چند نكته اساسي براي رفتار تلفني

چند نکته اساسی برای رفتار تلفنی

چند نكته اساسي براي رفتار تلفني

  : قبل از هر چیز آنچه را می‌خواهید تلفنی به مخاطبتان بگویید، در ذهن خود آماده کنید. ایده کلی را در ذهن بپرورانید، اگر لازم است نکات مهم را یادداشت کنید به‌ویژه اگر فراموشکارید. …

ادامه نوشته »