به شوخی می گویند که علت اصلی طلاق، ازدواج است! در اخراج و یا ترک کار پرسنل هم این قضیه صادق است. علت اصلی اخراج ، استخدام است: استخدام فرد نامتناسب !

اما چطور باید یک فرد مناسب را استخدام کرد ؟

برای اینکه یک سازمان رویایی و دوست داشتنی داشته باشیم، باید هرکدام از مراحل زیر را به خوبی انجام دهیم:

ساختن سازمان رویایی
ساختن سازمان رویایی

 

ما در یک دوره فوق العاده، همه این موارد را بیان کرده ایم.

اگر ایمیلتان را در زیر وارد کنید، بخشهایی از این دوره را به رایگان تقدیمتان می کنیم:


 

ما برایتان ایمیلهای مزاحم و اسپم نمیفرستیم. ایمیلتان را هم در اختیار شخص دیگری قرار نمی دهیم.