مهارت ارتباط با خود

مهارت ارتباط با خود

شاید بتوان گفت که مهارت ارتباط با خود، مادر مهارت‌های ارتباطی دیگر است و اگر بتوانیم این مهارت را در خودمان تقویت کنیم، بهتر می‌توانیم با دیگران هم ارتباطی موثر برقرار کنیم.

Read More »
نجات کسب و کار

نجات کسب و کار – دوره کاربردی رایگان

دوره رایگان نجات کسب و کار با بررسی و ارائه چک لیستی از عوامل موثر در کسب‌وکارها، کمک می‌کند تا به راهکارهایی برسیم که می‌توان به کمک آنها، شرایط کسب‌وکار را بهتر کرد.

Read More »
اشتیاق سازمانی -دلبستگی کارکنان

چرا اشتیاق سازمانی مهم است ؟ + فیلم

اشتیاق سازمانی یا دلبستگی کارکنان یکی از مهمترین مواردی است که می تواند بر روی عملکرد و بهره وری سازمانی و نیز نشاط سازمانی اثر گذار باشد .
چطور می توانیم اشتیاق سازمانی را بیشتر کنیم؟ چرا دلبستگی کارکنان کم می شود ؟

Read More »

مدیریت منابع انسانی در کسب و کارهای کوچک

مدیریت منابع انسانی در کسب و کارهای کوچک یکی از مباحثی است که معمولا مورد غفلت قرار میگیرد . در حالی که اتفاقا شرکت ها و کسب و کارهای کوچک اتکای بیشتری به سرمایه های انسانی شان دارند.

Read More »
فیلترینگ و کسب و کارهای اینستاگرامی

بررسی تاثیرات اختلال و کندی دسترسی به اینترنت بر کسب و کارها

فیلترینگ و کسب و کارهای اینستاگرامی موضوعی است که این روزها دغدغه های بسیاری را ایجاد کرده است . بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی از فیلترینگ به شکلی جدی آسیب دیده اند . در این شریط چه باید کرد؟

Read More »
سیستم سازی چیست

سیستم سازی چیست

سیستم سازی، چیزی جز ساختن یک کسب‌وکار نیست! در واقع یک کسب‌وکار برای اینکه درست

Read More »