انتشارات مدیران ایران زمین

انتشارات مدیران ایران زمین، فعالیت خود را در سال ۱۳۹۷ آغاز کرده است و از شروع عمر کوتاه فعالیتش، تاکنون دو کتاب را به چاپ رسانده و چند کتاب نیز در دست چاپ دارد

از انتشارات مدیران ایران زمین بخوانید:

راهنمای محرمانه بازاریابی اینترنتی
کتاب مدیریت زمان