انتشارات مدیران ایران زمین

در بخش اول کتاب، وضعیت موجود را ترسیم می‌کنیم.
بخش دوم به ترسیم وضعیت دلخواه می‌پردازد.
و بخش سوم کتاب، ابزاری است برای ثبت و رصد برنامه‌ها برای رسیدن به وضعیت دلخواه فصل دوم.

یک کتاب ساده و مختصر که اصولی‌ترین قوانین مدیریت زمان را آموزش می‌دهد.

و در آخر به این می‌پردازد که چرا با وجودی که اصول و تکنیک‌های مدیریت زمان را می‌دانیم، ولی باز هم نمی‌توانیم زمان را مدیریت کنیم.
و البته راهکاریی عملی و اجرایی در اختیارتان می‌گذارد.

کتابی ساده و خودمانی که بینش اصلی و مهمترین مباحث بازاریابی اینترنتی یا دیجیتال مارکتینگ را به خواننده منتقل می‌کند.

کتاب، پُر است از ابزارهای کاربردی و مخاطبش کسانی است که می‌خواهند وارد این حوزه شوند.

یکی از ابزارهایی که در کتاب قبلی آمده بود، آنقدر بزرگ بود که خودش می‌توانست تبدیل به یک بخش و کتاب مجزا شود. این بود که این کتاب بی‌نظیر، که شامل ده ها فرمول عالی برای نوشتن تیترهای جذاب است، از دل کتاب بازاریابی اینترنتی، زاده شد.

یک دفتر برنامه‌ریزی حرفه‌ای ویژه مدیران و کارآفرینان.

بدون تاریخ و با ویژگی‌هایی عالی و منحصربفرد که باید حتماً ببینید.