تربیت خویشتن


تلاش برای تربیت بچه ها 
بی فایده است.
انها در نهایت شبیه ما خواهند شد.
 خودمان را تربیت کنیم
 انها هم تربیت خواهند شد.


نوشته شده توسط دکتر علی اصغر عیسی زاده در دوشنبه 1395/07/05 .

+