اندیشکده ی مدیران ایران

درودی دیگر...تا قله ی رفیع آرزوها....!

قطعا مدیران عزیز ، در کانال باشگاه مدیران تازه ترین نوشته ی اینجانب را خوانده اند. در ادامه ی نوشتار پیشین درنظر دارم حول محور اندیشکده ی مدیران ایران نکات تازه ای را مطرح کنم امید اینکه باشندگان نشست دوم و سایر مدیران محترم «خواه منابع دیرین یا منابع زرین یا عوامل پیش فعال» قلم بدست گیرند و بنگارند.

در وهله ی نخست پیشنهاد می شود با هماهنگی پیشین و بهمراه آقای شاهین شاکری ( با دردست داشتن یک معرفی نامه رسمی از مدیران ایران) در اندیشکده های مطرح کشور حضور یابیم و از نزدیک از درس آموخته های اندیشکده های میهنی بهره گیریم. در معیت این اقدام، متفکرین باشگاه مدیران ( نه الزاما هم اندیشان) با ارسال دیدگاه ها و خواسته های مدیریتی، توقعات خود را از باشگاه برای همکاران ارزش مند مدیران ایران ( جهت درج در کانال باشگاه) بفرستند، سپس در نشستی دوستانه بنشینیم و دل نوشته ها را سازماندهی و تدبیر کنیم. هرآن چه مرتبط با تصمیم سازی و سیاستگذاری برای تشکیل اندیشکده است، لابه لای صفحات اندیشکده بنشیند و هرآنچه مرتبط با تعامل و ارتباطات و شبکه سازی است، برای باشگاه مدیران ایران رزو شود.

البته در این مرحله بقول سرکارخانم شاکری اصلح است در پی توفان فکری باشیم و همدیگر را نقد نکنیم. ببینیم مدیران عزیز چه می خواهند و چگونه می اندیشند.آنگاه با بهره مندی از تجارب اندیشکده ها با رویکردی خلاق محور برای مدیران ایران بنگاریم و آرام آرام به سرزمین کردار بپیوندیم .

 

ارادتمند شما: سامرند داودی

1395/8/29

 


نوشته شده توسط سامرند داودی در شنبه 1395/08/29 .

+