چگونه يك انسان شادي باشيم؟

چگونه يك انسان شادي باشيم؟

راهكارايي براي شاد بودن و شاد ديدن ما، به كمك رفتارهاي غير كلامي ( زبان بدن صحيح)

در اين مقاله سعي داريم تا درباره يك مورد بسيار مهم كه مي تواند در زندگي و كسب و كار ما موثر و اثر بخش بوده و سبب شاد بودن و شاد ديدن ما مي شود صحبت كنيم به نام : شاد بودن به كمك مهارت هاي غير كلامي.

شايد از خود بپرسيد كه چگونه مي شود به كمك مهارت هاي غير كلامي يا همان زبان بدن، شاد بود و ديگران ما را شاد ببينند؟

تحقيقات بسياري در اين زمينه انجام شده است كه حركات غير كلامي ما يا همان زبان بدن،‌مي تواند مغز ما و كاركرد آنر ا تحت تاثير قرار دهد .

همانطوريكه زبان بدن ما بر روي ديدگاه ديگران نسبت به ما تاثير دارد ، ممكن است نگاه ما بر خودمان را نيز تحت تاثير بگذارد. يعني با يك حركت غير كلامي كه نشان از شاد بودن ما دارد، علاوه بر شاد ديدم ما، مي تواند اين موضوع را به مغز ما القا كند كه ما شاد هستيم و در اين هنگام مغز ما، شادي را بر كل بدن ما حكمفرما كند!

"امی کادی" یکي از  دانشمندان علوم اجتماعی مي باشد و نظرات جالبی در مورد  رفتارهاي غير كلامي يا همان زبان بدن  (body language)ارائه داده است.  اين دانشمند از نقش زبان بدن در موفقيت و شادي و بسياري از مطالب مهم و تاثير گذار در زندگي ما مي گويد.

او حتي در ويدئوهاي خود بيان مي كند كه اگر حتي اعتماد به نفس نداريد و شاد نيستيد مي توانيد با وانمود كردن به اعتماد به نفس و شاد بودن، اين خصوييات خوب را به تدريج در خود نهادينه كنيد!

 بر اساس مطالعات و تحقيقاتي که خانم کادی انجام داده است، این وانمودکردن به اعتماد به نفس و حتي شادي،  سبب می‌شود سطوح هورمون‌های تستوسترون و کورتیزول در مغز ما تغییر كرده و درنهایت به موفقیت فرد منتهی شود.

مشاهده مقاله كامل در آرس زير :

https://goo.gl/f0tsqT

http://AhmadFazeli.com

 


نوشته شده توسط احمدرضا فاضلي در سه شنبه 1396/02/26 .

+