زندگی سخت ترین امتحان است

زندگی دشوارترین امتحان است، بسیاری از مردم مردود می شوند چون سعی میکنند  از روی دست هم بنویسند ، غافل از اینکه سوالات موجود در برگه هر کسی  فرق می کند. 


نوشته شده توسط مسعود مروتی در پنجشنبه 1397/10/20 .

+