بانکهای بی خطر و پر خطر در ایران در برهه کنونی


????????شناسایی ‌بانک های ‌امن برای سپرده گذاری

♨بررسی صورت های مالی بانک های جمهوری اسلامی مطابق آخرین صورت مالی منتهی به ۱۳۹۷/۶/۳۱ در سایت سازمان بورس نشان می دهد که :

بانک‌سرمایه : 
سرمایه ثبت شده 400 میلیارد تومان زیان انباشته 14900 میلیارد تومان 
یعنی کل سرمایه 400 میلیاردی از بین رفته و 14400 میلیارد تومان که ۳۶ برابر سرمایه بانک است زیان خالص باقی مانده است. میزان سپرده های مردم 31500 میلیارد تومان است که در واقع از این مقدار 14400 میلیارد تومان آن از بین رفته است و فقط 17100 میلیارد تومان موجود است《 این بانک به سلطان زیان در بین بانک ها مشهور است》 و موفق به کسب مدال???? طلای زیان در بین بانک های جمهوری اسلامی شده است

بانک‌دی : 
سرمایه ثبت شده 640 میلیارد تومان
 زیان انباشته 6740 میلیارد تومان 
یعنی کل سرمایه 640 میلیاردی از بین رفته و 6000 میلیارد تومان که 9.3 برابر سرمایه بانک است زیان خالص باقی مانده است. میزان سپرده های مردم 29660 میلیارد تومان است که در واقع از این مقدار 6000 میلیارد تومان آن از بین رفته است و فقط 23660 میلیارد تومان موجود است. این بانک که متعلق به بنیاد شهید است مدال ????نقره زیان را در میان بانک های جمهوری اسلامی کسب کرده است

بانک‌تجارت : 
سرمایه ثبت شده و سایر اندوخته های قبلی 6200 میلیارد تومان
 زیان انباشته 11950 میلیارد تومان یعنی کل سرمایه و اندوخته های 6200 میلیاردی از بین رفته و 5750 میلیارد تومان که ۱.۳ برابر سرمایه اصلی بانک است زیان خالص باقی مانده است. میزان سپرده های مردم 155660 میلیارد تومان است که در واقع از این مقدار 6200 میلیارد تومان آن از بین رفته است و فقط 149460 میلیارد تومان موجود است. این بانک مدال???? برنز زیان را در میان بانک های جمهوری اسلامی کسب کرده است

بانک‌صادرات :
سرمایه ثبت شده و سایر اندوخته های قبلی ده هزار میلیارد تومان
 زیان انباشته 8480 میلیارد تومان که اگر از سرمایه و اندوخته های 10 هزار میلیارد تومانی آن کسر گردد مانده سرمایه بانک 1520 میلیارد تومان خواهد شد. بنابراین بانک مذکور زیان انباشته ندارد ولی حدود ۸۵% سرمایه خود را به باد داده است. میزان سپرده های مردم 191000 میلیارد تومان است 

بانک‌ملت :
سرمایه ثبت شده و سایر اندوخته های قبلی 7000 میلیارد تومان 
 زیان انباشته 950 میلیارد تومان که اگر از سرمایه و اندوخته های 7000 میلیارد تومانی آن کسر گردد مانده سرمایه بانک 6050 میلیارد تومان خواهد شد. بنابراین بانک مذکور زیان انباشته ندارد ولی حدود ۱۴% سرمایه خود را به باد داده است. میزان سپرده های مردم 261700 میلیارد تومان است 

بانک‌مهر‌اقتصاد :
سرمایه ثبت شده و سایر اندوخته های قبلی 1310 میلیارد تومان 
زیان انباشته 140 میلیارد تومان که اگر از سرمایه و اندوخته های 1310 میلیارد تومانی آن کسر گردد مانده سرمایه بانک 1170 میلیارد تومان خواهد شد. بنابراین بانک مذکور زیان انباشته ندارد ولی حدود ۱۱% سرمایه خود را به باد داده است. میزان سپرده های مردم 59600 میلیارد تومان است 

بانک‌پاسارگاد :
سرمایه ثبت شده 5040 میلیارد تومان ، سایر اندوخته ها 1760 میلیارد تومان
 این بانک زیان انباشته ندارد و معادل ۳۵% سرمایه اولیه هم دارایی مازاد دارد. میزان سپرده های مردم 89200 میلیارد تومان است 

بانک‌انصار :
سرمایه ثبت شده 1000 میلیارد تومان ، سایر اندوخته ها 1660 میلیارد تومان
 این بانک زیان انباشته ندارد و معادل ۱۶۶% سرمایه اولیه هم دارایی مازاد دارد. میزان سپرده های مردم 4660 میلیارد تومان است 

???? بنابراین بانک های سرمایه، دی و تجارت بسیار خطرناک هستند و بهتر است مردم سرمایه های خود را از این بانک ها خارج کنند

✔بانک های صادرات، ملت و مهراقتصاد بی خطر هستند

♻بانک های انصار و پاسارگاد کاملاً امن هستند

????با توجه به این که بانک هایی نظیر ملی، سپه، رفاه، توسعه‌ صادرات، مسکن، صنعت ‌و ‌معدن، توسعه ‌تعاون و کشاورزی دولتی هستند دسترسی به اطلاعات مالی آنها مقدور نمی باشد. بنابراین از میزان سود آوری یا زیان آنها اطلاعی در دست نیست

به منظور جلوگیری از اطاله کلام در خصوص سایر بانک ها تیتروار به عرض می رساند که :

بانک ایران ‌زمین:
 حدود ۱۸۰% سرمایه خود را از دست داده و دارای زیان انباشته است لذا بانکی پرخطر محسوب می‌شود

بانک گردشگری:
 بیشتر از ۱۰۰% سرمایه خود را از دست داده و دارای زیان انباشته است لذا بانکی پر خطر محسوب می‌شود

بانک پست ‌بانک:
 %۱۰۰ سرمایه خود را از دست داده اما زیان انباشته ندارد ولی و در رده بانک های پرخطر محسوب می ‌شود

بانک‌اقتصادنوین :
%۱۸ سرمایه خود را از دست داده است اما زیان انباشته ندارد و در رده بانک های بی خطر می باشد.


نوشته شده توسط مسعود مروتی در سه شنبه 1397/11/30 .

+