آدرس شبکه های اجتماعی "مرکز تخصصی طب کار پردیس سلا

با سلام بدین وسیله به استحضار مدیران محترم می رساند:

آدرس شبکه های اجتماعی  "مرکز تخصصی طب کار پردیس سلامت (تهران-پردیس)" در نشانی ذیل در دسترس شما فرهیختگان ارجمند می باشد:


نوشته شده توسط حسن تقی ئی در چهارشنبه 1398/07/10 .

+