وبینار سناریوهای ارز و‌حواله برای بازرگانان و کارآفرینان در بهار ۱۴۰۰

سناریوهای ارز و‌حواله برای بازرگانان و کارآفرینان در بهار ۱۴۰۰ ، مالیات و دغدغه های سرمایه گذاری و کارآفرینی در سال 1400 

در آخرین وبینار سال 1399 باشگاه مدیران ایران صحبت خواهیم کرد.

بخش مهمی از بازارهای ایران  تحت تاثیر قیمت ارز تغییر می کنند و در این وبینارهم موضوع را از بررسی سناریوهای مختلف ارز آغاز می کنیم و اثر آنرا در بازارهای دیگر بررسی خواهیم کرد.

 

سناریوهای ارز و‌حواله برای بازرگانان و کارآفرینان در بهار ۱۴۰۰ ، مالیات و دغدغه های سرمایه گذاری و کارآفرینی در سال 1400 

در آخرین وبینار سال 1399 باشگاه مدیران ایران 

 

بخش مهمی از بازارهای ایران  تحت تاثیر قیمت ارز تغییر می کنند .

پیوستگی تمام بازارها به یک اندازه نیست و در شرایط مختلف ممکن است این میزان چسبندگی تغییر می کند .

اما اثرات تغییرات اخیر نرخ ارز بر بازارها چیست، روند رشد کدام بازارها بیشتر خواهد بود؟

مالیاتهای جدیدچیست و به چه شکل  باید مورد توجه جدی فعالان اقتصادی قرار بگیرد ؟

 پرسودترین سرمایه گذاریهای شخصی در بهار 1400  چه خواهد بود؟

مسکن، سکه، بورس، ارز، خودرو و یا تولید و صادرات و ... .چه سناریوهایی را در پیش خواهند داشت ؟

هدف این وبینار پاسخ به این سوالات و تحلیل پرسودترین بازارهای مالی قانونی کشور است.

در این وبینار بخشهایی از لایحه بودجه 1400 و اثرات مالیاتی آن بر سبد سرمایه گذاری هم تشریح خواهد شد تا با دید بازتری وارد سال جدید شویم.

شرکت کنندگان این وبینار سرمایه گذاری پر سودتر و کم ریسک تری را در بهار 1400 خواهند داشت.


+