جناب آقای امیر رفعت طالبی
کارشناسی ارشد مدیریت - 29 سال سابقه (20 سال سابقه مدیریت)
سازمان: شرکت صنایع نوید موتور ( عضو هیئت مدیره و مدیر کارخانه )
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 100
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+