جناب آقای علی رضا احمدی ندوشن
دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
سازمان: شرکت گاز یزد ( رئیس منابع انسانی )
دسته شغلی مرتبط: نفت ، گاز، پتروشیمی، صنایع شیمیایی و پلیمری
رشته تحصیلی: لیسانس مهندسی صنایع-فوق لیسانس مدیریت اجرایی
استان: یزد
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 1139
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+