جناب آقای محرم نوري

سازمان: امور مالياتي ( كارشناس ارشد )
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 1144
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+