جناب آقای سیدیداله حسینی
مدیریت امور مشاوره و خدمات روان شناختی
سازمان: اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین ( رئیس اداره مشاوره )
دسته شغلی مرتبط: آموزش و پژوهش، برگزاری همایش، مشاوره، مربیگری
استان: قزوین
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 11639
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+