جناب آقای محمد سليلي

سازمان: آب ياران سهند ( مديرعامل )
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 117
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+