جناب آقای تورج جمشاسب
مشاوره بازاریابی، مدیریت برند، تبلیغات تخصص بنده است
سازمان: شرکت روزنه ارتباط ( مدیرعامل )
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 118
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+