جناب آقای محمدامین یعقوبی

سازمان: بیمه آسیا ( نماینده بیمه )
دسته شغلی مرتبط: امور مالی و حسابداری - بیمه ، بانک، بورس، سرمایه گذاری
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
استان: مرکزی
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 11812
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

امکان نمایش اطلاعات بیشتر (+ رزومه) و یا ارسال پیام، برای اعضایی که عضویتشان «طلایی» نیست، وجود ندارد.

+