جناب آقای سیدرسول موسویان
خرید و فروش سهام و مدیریت سبد سهام افراد و مشاوره درزمینه ورود به بازارسرمایه وبورس و خریدو فروش سهام است.
سازمان: شرکت سهام عدالت ( مدیرعامل )
دسته شغلی مرتبط: امور مالی و حسابداری - بیمه ، بانک، بورس، سرمایه گذاری، شبکه پرداخت، پرداخت یاری
استان: اصفهان
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 11920
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+