جناب آقای دکتر علی رئیس پور
مدیریت منابع انسانی
سازمان: هیئت علمی ( استادیار )
دسته شغلی مرتبط: آموزش و پژوهش، برگزاری همایش، مشاوره، مربیگری
رشته تحصیلی: مدیریت دولتی
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 11946
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

امکان نمایش اطلاعات بیشتر (+ رزومه) و یا ارسال پیام، برای اعضایی که عضویتشان «طلایی» نیست، وجود ندارد.

+