جناب آقای مرتضی عباسی
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران یا همان سندیکای کارگری در حال حاضر نماینده بیش از هشت میلیون نفر کارگر در سطح کشور میباشد و فعالیت اصلی آموزش فرهنگی و اجتماعی جهت ارتقای سطح آگاهی های لازم در شناخت و تامین حقوق اعضا ، شرکت در مذاکرات حرفه ای و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارفرمایی ،ایجاد هماهنگی بین اعضا به منظور پیشبرد امور و ارتقای سطح مهارت و بهره وری کارگران ، انتخاب نمایندگان قانونی کارگران در مراجع و مجامع قانونی داخلی و بین المللی ،ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی، مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارگران ، کانون عالی کارگران کشور در سطح ملی در شورای عالی کار ، شورای عالی اشتغال ، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار ، سازمان بین المللی کار ilo فعالیت دارد و تعداد انجمن های صنفی کارگری در بخش صنعت و حرفه در سطح استانی و کشوری بالغ بر 1080 انجمن و 8 میلیون نفر میباشد.
سازمان: کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران ( مدیر روابط عمومی )
دسته شغلی مرتبط: تبلیغات، ارتباطات و رسانه
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 12021
سابقه فعالیت ها:

مدیر روابط عمومی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران 

دبیر کمیته ایثارگران جنبش عدالت و مهرورزی 


نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

دوره بیزینس کوچینگ مدیران ایران

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+