سرکار خانم زینب میرحسینی دهنه سری
در رمینه اطلاعات فناودی و راستای کارمان
سازمان: سازمان امورمالیاتی کشور ( کارشناس مالیاتی )
دسته شغلی مرتبط: سازمانهای دولتی و نظامی
استان: گلستان
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 12025
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+