جناب آقای محمدرضا خسروی پی (توپولوفروشنده)
توپولوفروشنده عاشق کارش. متخصص انگیزه
سازمان: اولین فست فود خانگی بِیگُم دستپخت مادرانه ( بنیانگذار )
دسته شغلی مرتبط: مواد غذایی و خوراکی، رستوران
رشته تحصیلی: دانشجو مدیریت بازرگانی
استان: البرز

محمدرضا خسروی پی (توپولوفروشنده) 07/11/70 ساکن کرج

 بنیانگذار دست پخت مادرانه

رایان پرتو نگار، استیل البرز، آسمان پرواز تیما، البر باف پارس افتخار همکاری در زمینه فروش.

متخصص انگیزه

دانشجو کارشناسی مدیریت بازرگانی

 عاشق کتاب. موزیک. ورزش. همفکر. 

عاشق آموزش دیدن و آموزش دادن.

هدف من:

خندوندن اطرافیانم و پیدا کردن قدرت درون آنان.


کد معرف برای ثبت نام دیگران: 12144
سابقه فعالیت ها:

رایان پرتو نگار، استیل البرز،پخش کوئیک،البر باف پارس کارشناس فروش

دستفروش

راننده آژانس

بنیانگذار اولین فست فود خانگی بِیگُم دستپخت مادرانه


مهارت ها:

متخصص انگیزش

بازاریابی و فروش

ایده پرداز

نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

جادوی سیستم سازی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+