جناب آقای پدرام جمشیدیان
امنیت اطلاعات
سازمان: شرکت مشاور آریابرزین ( مدیرعامل و عضو هیات مدیره )
دسته شغلی مرتبط: کامپیوتر ، فناوری و فرآوری اطلاعات
رشته تحصیلی: الکترونیک
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 12185
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

امکان نمایش اطلاعات بیشتر (+ رزومه) و یا ارسال پیام، برای اعضایی که عضویتشان «طلایی» نیست، وجود ندارد.

+