جناب آقای دکتر قاسم انصاری رنانی
دکترای مدیریت رفتار سازمانی - استاد دانشگاه - مشاور - سخنران
( دکترای مدیریت رفتار سازمانی - استاد دانشگاه )
دسته شغلی مرتبط: آموزش و پژوهش، برگزاری همایش، مشاوره، مربیگری
استان: البرز

رزومه دکتر قاسم انصاری

  مقطع و رشته تحصیلی: دکترای مدیریت رفتار سازمانی

  رتبه و پایه: دانشبار مرتبه 28

  سوابق تحصیلی:

  1 ـ‌دیپلم ریاضی: دبیرستان فارابی ـ شهرستان کرج 1348

  2 ـ کارشناسی حسابداری صنعتی: مؤسسه عالی حسابداری 1352

  3 ـ کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (M.B.A) : دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو آمریکا (1357)

  4 ـ‌دکترای مدیریت رفتار سازمانی: دانشگاه تهران 1373

 

  رساله های تحصیلی:

  ـ رساله دوره کارشناسی ارشد: بررسی رشوه دهی و رشوه خواری در تجارت جهانی (به زبان انگلیسی)

  ـ رساله دوره دکتری: تحلیل و تبیین جایگاه انگیزش نیروی انسانی از طریق بررسی نظام تشویق و تنبیه در کارخانجات گروه ملی صنعتی فولاد ایران ـ اهواز وابسته به شرکت ملی فولاد ـ وزارت معادن و فلزات.

 

  سوابق شغلی:

  1 ـ معاون نیروی انسانی کارخانه تولید مواد غذائی و قوطی سازی ماریان (تولید مواد غذائی کنسرو شده) 1359 ـ 1357

  3 ـ عضو هیئت علمی و معاون مالی و اداری مدرسه عالی ریاضیات و مدیریت اقتصادی کرج 1361 ـ 1359

  4 ـ مسئول کمیته اقتصادی و نماینده فرمانداری کرج در رابطه با امور کارخانجات 1362-1361

  5 ـ عضو هیئت علمی و مدیرکل امور دانشجوئی مجتمع علوم لنسلنی 1363ـ1362

  6 ـ رئیس دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی از 1364 تا 1368

  7 ـ رئیس دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی از آبان 1374 تا 1377

  8 ـ معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی از سال 1377 تا سال 1379

  9 ـ‌قائم مقام سازمان ملی بهره وری ایران از سال 1381 تا ...

  10 ـ نایب رییس هیئت مدیره سازمان ملی بهره وری ایران از سال 1381 تا ...

  11 ـ مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره سازمان ملی بهره وری ایران 1387-1384

  12 – رییس موسسه آموزش عالی بصیر آبیک قزوین 1385 و1388-90

  13-بازنشسته از دانشگاه علامه طباطبایی 29-12-1390

 

  سوابق آموزشی:

-  تدریس درس های مدیریتی و حسابداری در دانشگاه از جمله:

  ـ اصول سازمان و مدیریت

  ـ مدیریت منابع انسانی (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)

  ـ رفتار سازمانی مقدماتی

  ـ رفتار سازمانی پیشرفته (کارشناسی ارشد)

  ـ مبانی فلسفی مدیریت اسلامی در مقطع کارشناسی و دکتری

  ـ روش تحقیق در علوم انسانی

  ـ اصول سرپرستی

  ـ مهارت آموزی مدیران

  ـ مهارت های عمومی مدیریت ـ کارشناسی ارشد

  ـ حسابداری 1 و 2

  ـ حسابداری شرکت ها

  ـ مدیریت سازمانهای پیچیده کارشناسی ارشد

  ـ مدیریت تغییر و تحول (کارشناسی ارشد)

  ـ مبانی فلسفی رفتار سازمانی دوره دکتری

  ـ حل مسأله با استفاده از بازیهای مدیریتی

  ـ مدیریت زمان با استفاده از باریهای مدیریتی

  ـ مبانی فلسفی توسعه، تحول و تغییر دوره دکتری مدیریت

  ـ کنترل استراتژیک: دوره دکتری مدیریت

  ـ بررسی مسایل جاری در مدیریت اجرایی ـ کارشناسی ارشد

  -نظریه های رفتار سازمانی دوره ی دکتری دانشگاه علامه

  -نظریه های رفتار سازمانی دوره ی دکتری مدیریت پروزه دانشگاه تربیت مدرس 8-1387

  -گروه کاری و تیم سازی در سازمان

  -نقش بازی های پنج دقیقه ای در آموزش و یادگیری

  -نشاط سازمانی

  -نشاط کلاسی

  -زبان ها و فضاها در ارتباطات سازمانی

  - بهره وری در سازمان

  - توسعه ی مدیریت بهره وری

  - کیفیت مدیریت و مدیریت کیفیت

  -چگونه رییس دفتر خوبی باشیم

  

  سوابق پژوهشی:

  1 ـ تحقیق در مدیریت صادرات زغال سنگ از بندر سانفرانسیسکو به ژاپن (به زبان انگلیسی در آمریکا)

  2 ـ برسی اثرات طرح کارانه (بهره وری) در کارخانجات فولاد خوزستان 1371

  3 ـ بررسی جایگاه انگیزش در کاخانجات فولاد خوزستان 1373 ـ‌1370

  4 ـ بررسی نگرش کارکنان نسبت به تبعیض و احساس تبعیض

  5 ـ بررسی مسائل و مشکلات مدیریتی و روابط انسانی (در فولاد کاویان 1374)

  6 ـ بررسی مسائل و مشکلات مدیریتی و روابط انسانی و پیاده کردن طرح بهکار (بهسازی کار، ایمان و رفتار) در واحدهای مختلف مرغ زربال، زیر مجموعه معاونت کشاورزی از واحد اقتصادی کوثر ـ بنیاد شهید 1371

  7 ـ بررسی مسائل و مشکلات مدیریتی و روابط انسانی و پیاده کردن طرح به کار در واحد صنعتی مرغداران تهران 1379

  8 ـ بررسی مسائل و مشکلات مدیریتی و روابط انسانی در شرکت سهامی طیور کشور ـ جهاد سازندگی 1372

  9 ـ بررسی مسائل و مشکلات مدیریتی و روابط انسانی و پیاده کردن طرح بهکار در مجتمع صنعتی سیمان آبیک 1374

  10 ـ‌بررسی عملکرد و انتظارات کارکنان، اعضاء هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی 1375

 

  12 ـ بررسی شیوه های رهبری، انگیزش و احساس برابری یا تبعیض در کارکنان فولاد کاویان 1374

  13 ـ بررسی نظام انگیزش، بهره وری و ارزیابی عملکرد در کارخانجات ایران خودرو 1379

  14 ـ طرح تحقیقاتی بررسی نظام ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

  15 ـ طرح تحقیقاتی ساختار منابع انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و دانشگاههای بزرگ 1383

  16-ضرورت R&D در اتحادیه های تعاونی در وزارت تعاون 1389

  17- طرح آکورد در شرکت دخانیات 1390

  18-برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی در مرکزفنآوری و نوآوری ریاست جمهوری 1390

  19-نظام شایستگی در مرکز فناوری و نوآوری ریاست جمهوری 1391

 

  رساله های دانشگاهی:

  راهنمایی، مشاوره و داوری بیش از یکصد رساله کارشناسی ارشد و دکتری

  

  مقاله ها:

 

  ردیف

  عنوان مقاله

  نوع

  نام مجله

  زمان انتشار

  1

  مورد کاری مدیریتی شماره 1

  تألیف

  دانش مدیریت

 

  2

  مورد کاری مدیریتی شماره 2

  ً

  ً

 

  3

  مورد کاری مدیریتی شماره 3

  ً

  ً

 

  4

  بررسی اثرات بهره وری

  ً

  ً

 

  5

  استراتژی برای بقاء

  ً

  کار و جامعه

  دومین شماره

  6

  آقایان مدیران در بکارگیری مدیریت مشارکتی ...

 

  ً

  دانش مدیریت

 

  7

  بررسی‌یک‌تجربه‌تازه‌در‌بهسازی‌سازمان

  مقاله

  مطالعات مدیریت

  تصویر‌شده‌و تایپ شده

  8

  چکیده رساله دکتری

 

  ً

  مجله تازه های مدیریت

  دوره چهارم شماره چهاردهم

  9

  ارائه الگوی هم افزایی از دیدگاه امام خمینی

 

  ً

  کنگره بین المللی امام خمینی‌و‌احیاء‌تفکر‌دینی

  1377

  10

  مقاله نظریه انضباط موقعیتی(نظریه جدید)

 

  ً

  نشریه شماره 23 و 24 فصلنامه‌مطالعات‌مدیریتی

  پائیز 1379

  ردیف

  عنوان مقاله

  نوع

  نام مجله

  زمان انتشار

  11

  نقش نظام ههای اطلاعاتی در کیفیت مدیریت راهبردی

  مقاله

  دومین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

  1379

  12

  اخلاق در مدیریت با نگرش اسلامی

  ارایه در همایش

  همایش دانشگاه آزاد اسلامی

  اذر 1379

  13

  نقد نظریه سلسله مراتبی مازلو

  ً

  مطالعات مدیریت

  1381

  14

  نقد نظریه هرز برگ

  ً

  همایش

  1383

  15

  رابطه فرهنگ، بهره وری و توسعه

 

  ً

  همایش بهره وری و توسعه تبریز

  1384

 

  

  کتاب ها ی علمی-هنری

  

  1

  تجارت در دوره قاجاریه

  

  

  1379

  2

  چگونه رییس دفتر خوبی باشیم

  

  

  

  3

  بازی های مدیریتی

  در سازمانهای یادگیرنده

  سازمان مدیریت صنعتی

  ترجمه

  1388

  4

  نقش بازیهای آموزشی در یادگیری و آموزش

  دانشگاه تهران

  تالیف

  

  5

  کتاب شعر گلسنگ

  

  تالیف

  1390

  

  سمینارها و کارگاه های آموزشی:

  

  ردیف

  نام کارگاه های آموزشی

  مکان

  نقش

  زمان

  1

  بنیاد نهج البلاغه

  حسینیه ارشاد

  سخنران

  1368

  2

  مدیریت و رهبری در نهج البلاغه

  میدان ژاله ـ وزارت نیرو

 

  ً

  1367

  3

  مدیریت اسلامی

  دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

 

  ً

  1373

  4

  انگیزش کارکنان

  انجمن مدیران ایران

 

  ً

  1369

  5

  مدیریت و رهبری در سازمان

  دانشکده مدیریت و علوم اداری دانشگاه تهران

 

  ً

  1375

  6

  سمینار بهره وری نیروی انسانی

  دانشگاه علامه طباطبائی

  عضو کمیته علمی و صاحب مقاله

 

  7

  آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبان

  دانشگاه علامه طباطبائی

  دبیر سمینار

  1378

  8

  تأثیر امام خمینی در ادبیات معاصر

  دانشگاه علامه طباطبائی

  عضو کمیته علمی

  1378

  9

  کارگاه روش تحقیق

  دانشگاه علامه طباطبائی

  مجری

  1378

  10

  کارگاه روش تحقیق پیشرفته

 

 

 

  دانشگاه علامه طباطبائی

  یک هفته (هتل گچسر)

  طراح و مجری

  1379

  11

  کارگاه مدیریت دانشگاه

  دانشگاه‌علامه‌طباطبایی

  محل اجرا: کرج ـ ‌اردوگاه آموزشی تفریحی ایثار

  طراح و مجری

  تابستان 1378

  

  

  

  

  

  12

  کارگاه آموزش حل مسأله با روش بازیها

  شرکت ایران خودرو

  مجری و مدرس

  1382

  13

  کارگاه آموزش مدیریت زمان

  شرکت سیمان فارس و خوزستان

 

  ً

  1383

  14

 

 

 

 

  15

 

 

  16

 

 

  17

 

 

 

  18

 

 

 

  19

  کارگاه آموزشی حل مسأله با روش بازیها

 

  نظام پاداش و

  انضباط کار

   نشاط سازمانی

 

 

  گروه کاری و تیم عملیاتی

 

 

 

 مدیریت تغییر

 

 

  توسعه بهره وری در سازمان

   مدیریت بحران

 

  مربیگری

 

  تفویض اختیار  نظام انگیزش بانک تات

  فضاها و زبانهای ارتباطی بانک صادرات

  ارتباطات سازمانی و مشتری مداری بانک ملت

 

  خلاقیت و نوآوری

  تعادل سازمانی در بیمه آسیا

  نشاط سازمانی شرکت دخانیات

  یویایی گروه بانک مرکزی ایران

  برنامه ریزی در سازمان شرکت نفت

 

  ً

 

 

 

  ساری شرکت بهپاک

 

 

  سازمان سالمندان کهریزک

 

 

  شرکت مپنا بویلر

 

 

  چابهار

 

 

 

 

 

 

  تهران

  تهران

 

 

 

 

 

  مشهد مقدس

  تهران

  تهران

  محمودآباد آمل

 

 

  ً

 

 

  1384

 

 

  1388

 

 

  1388

 

 

 

  1388

 

 

  1388

 

 

 

 

 

 

  1389

  1388

  مهر 1390

  1390

  آبان 1390

  آبان 1390

  20

  مدیریت بحران شهری

  شهرداریهای مناطق تهران

 

  مهر1390

 

  عضویت در شوراها و کمیته ها:

  1 ـ عضو کمیته امداد امام خمینی (ره) 1358

  2 ـ عضو بسیج اقتصادی فرمانداری کرج 1360

  3 ـ مسئول بررسی مسائل و مشکلات کارخانجات کرج 1361 ـ 1360

  4 ـ عضو گروه مدیریت ـ در بنیاد نهج البلاغه

  5 ـ مدیرگروه مدیریت شاخه علوم انسانی حوزه معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

  6 ـ مدیر انجمن شعر و ادب شهرستان کرج

  7 ـ عضو هیئت علمی داوران طرح های تحقیقاتی هشتمین جشنواره خوارزمی 1373

  8 ـ عضو شورای نویسندگان مجله «مطالعات مدیریت» انتشارات دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

  9 ـ عضو هیئت مؤسسین انجمن علمی مدیریت

  10 ـ عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده حسابداری و مدیریت 1375 ـ 1374

  11 ـ عضو هیئت علمی سمینار بهره وری نیروی انسانی 1375

  12 ـ عضو انجمن علوم مدیریت و عضو هیئت مدیره

  13 ـ عضو و دبیر مرکز تحقیقات بین رشته ای دانشگاه علامه طباطبائی

  14 ـ عضو مؤسسین مؤسسه فرهنگی حسابداران امروز

  15 ـ عضو شورای شعر شهرستان کرج

  16 ـ عضو هیئت مدیره انجمن فرهنگی حسابداران امروز و هیئت مؤسس تا سال 1381

  17 ـ عضو انجمن فارغ التحصیلان مؤسسه عالی حسابداری

  18 ـ جانشین نماینده سازمان بهره وری آسیایی در ایران Alternate director of APO for IR.

  19 ـ نماینده سازمان بهره وری آسیایی در ایران Director of APO for Iran

  20 ـ عضو انجمن منابع انسانی 1383

  21 ـ عضو هیئت مدیره و رییس هیئت مؤسس انجمن توسعه بهره وری ایران 1384

  22-دریافت کارت عضویت دایم سازمان بهره وری آسیایی

  23-رییس هیات مدیره موسسه حسابداران امروز

  24-عضو انجمن مشاوران مدیریت

  25-عضو هیات مدیره انجمن مطالعات جهان 

  26- عضو باشگاه مدیران ایران


کد معرف برای ثبت نام دیگران: 12286
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: طلایی

گواهینامه عضویت در باشگاه مدیران ایران:

دوره بیزینس کوچینگ مدیران ایران

حضور در برنامه های :
  • نشست آذر 96 و جشن یلدای مدیران ایران

  • اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

    همین الان طلایی شوید!
    +