جناب آقای زاگرس بهرامیان

( مدیر اجرایی )
دسته شغلی مرتبط: کامپیوتر ، فناوری و فرآوری اطلاعات
رشته تحصیلی: فناوری اطلاعات و ارتباطات
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 12405
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

امکان نمایش اطلاعات بیشتر (+ رزومه) و یا ارسال پیام، برای اعضایی که عضویتشان «طلایی» نیست، وجود ندارد.


اطلاعات جناب آقای زاگرس بهرامیان برای نمایش در سایت، هنوز تایید نشده است.

+