جناب آقای روح الله حسینی
دکتری مدیریت تولید و عملیات
سازمان: دکتری مدیریت تولید و عملیات ( دکتری مدیریت تولید و عملیات )
دسته شغلی مرتبط: صنعت و معدن، فنی و مهندسی، تولید
رشته تحصیلی: دکتری مدیریت تولید و عملیات
استان: لرستان

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور با 10 سال سابقه خدمت و فارغ التحصیل دکتری دانشگاه تهران رشته مدیریت  تولید و عملیات  می باشم. با توجه به علاقه و توانایی علمی کسب شده در محضر اساتید بزرگ و فرهیخته و بنام کشور متقاضی همکاری در قالب عضو هیات مدیره - مدیر عامل و یا مشاور  مدیر عامل  در شرکت ها و صنایع مهم مثل پتروشیمی هستم. ( بنده مولف تقریبا 20 مقاله داخلی و بین اللملی  و پنج کتاب منبع دوره ارشد و کارشناسی دانشگاه پیام نور رشته مدیریت صنعتی، داور مجلات دانشگاه تهران هستم ) 


کد معرف برای ثبت نام دیگران: 12484
سابقه فعالیت ها:

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور با 10 سال سابقه خدمت و فارغ التحصیل دکتری دانشگاه تهران رشته مدیریت  تولید و عملیات  می باشم. با توجه به علاقه و توانایی علمی کسب شده در محضر اساتید بزرگ و فرهیخته و بنام کشور متقاضی همکاری در قالب عضو هیات مدیره - مدیر عامل و یا مشاور  مدیر عامل  در شرکت ها و صنایع مهم مثل پتروشیمی هستم. ( بنده مولف تقریبا 20 مقاله داخلی و بین اللملی  و پنج کتاب منبع دوره ارشد و کارشناسی دانشگاه پیام نور رشته مدیریت صنعتی، داور مجلات دانشگاه تهران هستم ) 


مهارت ها:

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور با 10 سال سابقه خدمت و فارغ التحصیل دکتری دانشگاه تهران رشته مدیریت  تولید و عملیات  می باشم. با توجه به علاقه و توانایی علمی کسب شده در محضر اساتید بزرگ و فرهیخته و بنام کشور متقاضی همکاری در قالب عضو هیات مدیره - مدیر عامل و یا مشاور  مدیر عامل  در شرکت ها و صنایع مهم مثل پتروشیمی هستم. ( بنده مولف تقریبا 20 مقاله داخلی و بین اللملی  و پنج کتاب منبع دوره ارشد و کارشناسی دانشگاه پیام نور رشته مدیریت صنعتی، داور مجلات دانشگاه تهران هستم ) 

نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی


اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+