جناب آقای انوشه آماده جویباری

سازمان: ژاله نور ( قائم مقام مدیر عامل )
دسته شغلی مرتبط: بازرگانی، صادرات - واردات
رشته تحصیلی: شیمی کاربردی
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 1251
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+