جناب آقای مسعود مجیدی نسب
کار ماتیم سازی و استخدام برای فروش بیمه میباشد
سازمان: بیمه پاسارگاد ( مدیر فروش )
دسته شغلی مرتبط: امور مالی و حسابداری - بیمه ، بانک، بورس، سرمایه گذاری
رشته تحصیلی: مهندس معمار
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 12634
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

امکان نمایش اطلاعات بیشتر (+ رزومه) و یا ارسال پیام، برای اعضایی که عضویتشان «طلایی» نیست، وجود ندارد.

+